Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst

Projektledning

Säkerställa processen genom hela projektet
Projektledning

Målet med projektledning eller projektstyrning är att genom samordning uppnå större kontroll över projektets process och på så sätt säkerställa resultatet. Vi hjälper er att genomföra era projekt med högsta kvalitet och med ett fulländat resultat.

Projektledning
Med ett kommunikativt ledarskap, tydlig struktur och stort engagemang skapar våra projektledare framgång i era projekt. Tack vare vår bredd och men även våra spetskompetenser kan vi möta era behov och vara en del i projekten från idé hela vägen in till överlämning. Beroende på era behov kan vi gå in som projektledare för hela projekt eller som projektledarstöd och biträdande projektledare. Våra mest erfarna konsulter kan också gå in som stöd till er befintliga organisation och göra punktinsatser.

Genom våra projektledare får du tillgång till hela Svarkings samlade expertis.

Byggledning
Byggledarens roll och agerande i ett byggprojekt har stor påverkan på projektets resultat, inte enbart när det gäller att hålla en deadline, utan också projektets totalekonomi.
Som byggledare vill vi hjälpa våra kunder att säkerställa att ett byggprojekt håller både tidsplaner och budget som är utsatt för projektet. ÄTA-hantering, fråga-svar, projektförändringar, BAS-P/U och ekonomiuppföljning är en naturlig del av byggledarens vardag.

Fastighetsutveckling
De flesta fastigheter har potential att genom förädling öka dess värde.
Vi hjälper er att analysera mark och fastighet för att komma fram till den insats som optimalt gynnar fastighetens värdeutveckling. När detta är fastställt kan vi även hjälpa till med att förbereda handlingar och utföra projektering inför senare skeden så som bygglov och genomförande.

Juridisk rådgivning inom plan och bygg
Att hålla sig uppdaterad om vad som föreligger i gällande plan- och bygglag och hur det påverkar just ert projekt kan vara svårt.
Vi har en bred kompetens och erfarenhet av flera tillståndsprövningar och kan erbjuda konsultation, samordning och myndighetsutövning.

Kontrollansvarig
Vi är riksbehöriga med högsta behörigheten (nivå K) som krävs för byggnadsarbeten av mer komplicerad art. Vi har en bred erfarenhet från både mindre och större projekt och vi arbetar ständigt med att uppdatera oss enligt senast gällande bygglagstiftning.

Stäng