Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst

Management

Ledarskap, verksamhetsstyrning och utbildning
Management

Ledarskap och stöd vid verksamhetsutveckling och styrning är mycket viktigt för framgången i en organisation. På Svarking har vi både erfarenhet och kompetens inom ledarskap, omorganisation och verksamhetsutveckling.

Myndighetsstöd
Tack vare vår gemensamma erfarenhet, som sträcker sig allt från uppdrag som bygglovschef till bygglovshandläggare och KA, kan vi erbjuda våra tjänster till t.ex. bygglovsavdelningar på kommuner.
Vi kan även vara ett stöd för våra kunder när det kommer till dialogen med myndigheter och framtagningen av dokumentation och underlag för myndighetsprövningar.

Organisationsledning
För att en organisation gemensamt ska arbeta för sin vision och framtid, krävs ett ledarskap som skapar resultat genom att ta tillvara på och utveckla medarbetarna och verksamheten. Flera av våra konsulter har haft ledande roller både som anställda och under konsultuppdrag för Svarking.

Utbildning
Flera av våra konsulter är kursledare inom sina expertisområden, främst inom byggsektorn, kommunikation och ledarskap.
Att hålla i kurser ökar behovet att hålla oss uppdaterade inom dessa områden, vilket för med sig en ännu bredare kunskap och kompetens.

Stäng