Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst

Energi och miljö

Hållbar energiförsörjning och goda omgivande förhållanden
Energi och miljö

Energi och miljö är ord som går hand i hand i dagens debatter och som alltmer fått ökad betydelse, speciellt inom samhällsbyggnad. Därför ser vi det som mycket viktigt att hålla oss uppdaterade om utvecklingen inom dessa områden så att vi kan erbjuda tjänster som följer aktuella lagkrav.

Energi
Det säkraste sättet att förvissa sig om att en energiberäkning lever upp till de nya kraven är att använda sig av standardiserade och godkända beräkningsmodeller.

Vi utför våra energiberäkningar enligt Boverkets Byggregler, som är en del av EU-standarden.
Behöver ni hjälp med dimensionering av mängd isolering i grund, väggar och tak och vilket uppvärmningssystem ni behöver för att klara kraven? Vi kan ta fram en helhetsanalys över ingående material och installationer för att säkerställa en kostnadseffektiv och hållbar energiförsörjning.

Akustik
Byggnadsakustik behandlar ljud och akustik i byggnader, och då främst ljudisolering och bullerreduktion, medan ljudförmedling och efterklang i rum behandlas inom rumsakustiken.

Vi har både kompetens och erfarenhet för att hjälpa till med bullerkartläggning och bullermätningar och på så sätt säkerställa bra ljud i alla typer av byggnader och omgivningar.

Fukt
Redan i projektstadiet av en byggnad är det viktigt att säkra utformningen ur ett fuktperspektiv, så att den kan motstå de fuktkällor som kan komma att belasta byggnaden. Vi har kompetensen och kan erbjuda fuktsäkerhetsprojektering för att säkerställa detta.

Vi är även godkända fuktmätare enligt SBR. Vi utför fuktmätningar genom att mäta relativ fuktighet, fuktkvot och ånghalt. Till vår hjälp har vi en egen instrumentpark vilket har gett oss god kunskap om hur tekniken fungerar och hur utrustningen ska hanteras.

Stäng