Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
Digitala lösningar | Svarking

Digitala lösningar

Digitala lösningar som förenklar och effektiviserar

Webbplatser som levererar det besökarna vill ha på ett enkelt och smart sätt stärker varumärket. På samma sätt skapar en dåligt genomtänkt lösning frustration och motvilja. Genom att utforma systemen och tjänsterna efter hur användarna nyttjar dem ökar hela organisationens trovärdighet.

Avancerade digitala lösningar spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av framtidens städer och samhällen. Svarkings konsulter har lång erfarenhet inom webb- och apputveckling. Våra utvecklare och experter på användbarhet och tillgänglighet skapar nya lösningar och förbättrar befintliga så att de motsvarar beställares och användares krav och förväntningar. Vi ser också till att lösningarna fungerar på olika plattformar, i olika webbläsare och för människor med funktionsnedsättning.

Vi hjälper er att ta fram smarta digitala lösningar efter era behov.

Digital kvalitetsstyrning
Tack vare våra samlade kunskaper och erfarenheter både inom kvalitetsstyrning och digitala lösningar, kan vi erbjuda framtagning och utveckling av web-baserade lösningar som både förenklar och säkrar ert kvalitetsarbete.

Webb och systemutveckling
I dagens digitala samhälle blir webben mer och mer både ett företags ansikte utåt och plattformen för kommunikation. Att hjälpa företag att utforma okomplicerade men snygga informationsorienterade hemsidor är något vi blivit experter på.

Grafisk profil
Att ta fram en grafisk profil innebär att man lägger ett regelverk för hur företagets grafik ska se ut och användas. Om detta inte är bestämt kommer kvalitén med tiden bli lidande och företagets kommunikation kan uppfattas som oprofessionell.
Det samlade materialet av den grafiska profilen skrivs ned i en grafisk manual som används som riktlinje så att alla på företaget vet hur grafiken ska användas och se ut.
Vi hjälper gärna till att stärka er grafiska profilering och på så sätt även er marknadsnärvaro.

Läs mer om vår digitala verksamhet på Ström Creative

Relaterade projekt

Stäng