Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst

Digitala lösningar

Digitala lösningar som förenklar och effektiviserar
Digitala lösningar

Webbplatser som levererar det besökarna vill ha på ett enkelt och smart sätt stärker varumärket. På samma sätt skapar en dåligt genomtänkt lösning frustration och motvilja. Genom att utforma systemen och tjänsterna efter hur användarna nyttjar dem ökar hela organisationens trovärdighet.

Avancerade digitala lösningar spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av framtidens städer och samhällen. Svarkings konsulter har lång erfarenhet inom webb- och apputveckling. Våra utvecklare och experter på användbarhet och tillgänglighet skapar nya lösningar och förbättrar befintliga så att de motsvarar beställares och användares krav och förväntningar. Vi ser också till att lösningarna fungerar på olika plattformar, i olika webbläsare och för människor med funktionsnedsättning.

Vi hjälper er att ta fram smarta digitala lösningar efter era behov.

Digital kvalitetsstyrning
Tack vare våra samlade kunskaper och erfarenheter både inom kvalitetsstyrning och digitala lösningar, kan vi erbjuda framtagning och utveckling av web-baserade lösningar som både förenklar och säkrar ert kvalitetsarbete.

Webb och systemutveckling
I dagens digitala samhälle blir webben mer och mer både ett företags ansikte utåt och plattformen för kommunikation. Att hjälpa företag att utforma okomplicerade men snygga informationsorienterade hemsidor är något vi blivit experter på. Läs mer om vår digitala verksamhet på Ström Creative

Stäng