Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst

Arkitektur

God arkitektur med hållbara lösningar
Arkitektur

För oss handlar arkitektur om förhållningssätt och inlevelse, att förstå behov och skapa hållbara lösningar som samtidigt är estetiskt tilltalande.

Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära våra kunder och ser alltid till att ni som kund är involverad i det fortlöpande formgivningsarbetet.

Under första delen av arbetet med utformningen av en om-, till eller nybyggnation tar vi fram skisser i form av förslagshandlingar. Ritningarna arbetas igenom tillsammans med er, utifrån era önskemål och krav. Vi ser självklart till att ert projekt är anpassat till svensk standard och till övrig gällande bygglagstiftning.

Byggnader
Formgivning av byggnader är kanske det man först och främst tänker på när man talar om arkitektur. Att vara med och ta fram den estetiska gestaltningen av byggnadsverk utan att försumma hänsynstagandet till de regler som gäller är något vi brinner för.

Samhällsplanering
Samhällsplanering inbegriper stadsplanering och hur samhällsintressen skall utvecklas. Svarking vill vara ett företag som verkar i hela utvecklingsprocessen av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö med tillhörande ekonomiska och sociala planering.

Tillgänglighet och användbarhet
En viktig del inom samhällsbyggnad är att se till att den byggda miljön, både den privata och publika, är utformad och anpassad på ett sätt som inkluderar personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
I vissa fall kan det krävas att en fristående sakkunnig kontrollant ska stämma av att samhällskrav uppfylls för att ett bygglov / slutbesked ska kunna prövas.
Vi har både kompetensen och den nödvändiga certifieringen för att bistå med granskning av tillgänglighet och användbarhet i alla typer av projekt.

Stäng