Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
12/19

Sickla Galleria, Nacka

Rivning, till- och ombyggnad av handelslokaler och parkeringsplatser i Sickla
 • Sickla Galleria, Nacka
 • Sickla Galleria, Nacka

  Uppdragsgivare Atrium Ljungberg

  Uppdrag Kontrollansvarig (KA) enligt PBL samt juridisk rådgivning

  Svarking har rollen som kontrollansvarig enligt PBL samt fastighetsjuridiskt stöd i samband med rivning, om- och tillbyggnad av del av Sickla Galleria.

  Syftet med projektet är att tillskapa ytterligare ytor för handel och parkeringsplatser.

  Området består av värdefull miljö där Atrium Ljungberg bygger med fokus på att värna områdets industrihistoriska karaktär och struktur och fortsätta industriestetikens koncept, med material och färgsättning.

  Stäng