Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
05/17

Rinkebyterrassen

Flerbostadshus 16 våningar
Rinkebyterrassen

Uppdragsgivare 2A Projektpartner AB

Uppdrag Kontrollansvarig

Svarking anlitas som KA och stöttar även i akustikfrågor och bygglovsfrågor

Stäng