Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
11/19

Nya Slakthusområdet, Stockholm

Kontrollansvarig (KA) vid rivning och ombyggnad samt juridiska processfrågor
 • Nya Slakthusområdet, Stockholm

  Uppdragsgivare Mark- och Exploateringskontoret, Stockholms Stad

  Uppdrag Kontrollansvarig enligt PBL (KA) samt övrigt projektstöd kring de juridiska processerna

  Svarking har rollen som kontrollansvarig enligt PBL samt stöttar med hantering och drivande av processerna kring PBL och lovansökningar i samband med rivning, ombyggnad och andra åtgärder kopplat till genomförande av den nya detaljplanen.

  Syftet med projektet Slakthusområdet är att skapa en ny stadsdel i Söderort med ca 4.000 nya bostäder för ungefär 9.000 innevånare samt ca 10.000 arbetsplatser, verksamheter och handel.

  Stäng