Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
04/18

Myndighetsstöd, Nynäshamn

Myndighetsstöd bygglovsavdelningen Nynäshamns kommun
Myndighetsstöd, Nynäshamn

Uppdragsgivare Nynäshamns kommun

Uppdrag Myndighetsstöd

Vi stöttar bygglovsavdelningen på Nynäshamns kommun med handläggning av bygglov, byggnadstillsyn, tillsyn och strandskyddsärenden. Projektet pågår året ut.

Stäng