Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
08/17

Lilla Torg flerbostadshus, Enköping

Kontrollansvarig flerbodstadshus
Lilla Torg flerbostadshus, Enköping

Uppdragsgivare ALM Equity AB

Uppdrag Kontrollansvarig

Mitt i centrala Enköping i kvarteret Fältskären, byggs flerbostadshus med ett unikt boende och oslagbart läge. Svarking står som kontrollansvarig för projektet.

Stäng