Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
05/17

Kursledare, Gotland

Kursledare Grundkurs för Kontrollansvariga
Kursledare, Gotland

Uppdragsgivare EGA

Uppdrag Kursledare

Vi leder en kurs som ger en god förberedelse för rollen som KA och den certifieringstentamen på gällande regelverk som skrivs efter fullgjord kurs. 

Stäng