Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
08/17

Kursledare, Göteborg

Kursledare PBL med fokus på byggstyrning
Kursledare, Göteborg

Uppdragsgivare EGA

Uppdrag Kursledare

PBL med fokus på byggstyrning – En av våra konsulter leder en kurs som ger vägledning kring regler, roller och ansvar enligt nuvarande plan- och bygglagen (2010:900).

Stäng