Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
03/17

Herresätet

Nyproduktion av flerbostadshus i Stockholm
Herresätet

Uppdragsgivare PEAB Bostad AB

Uppdrag Kontrollansvarig

Svarking anlitas som KA och stöttar även i bygglovsfrågor.

Stäng