Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
11/19

Gasklocka 2, Stockholm

Kontrollansvarig (KA) vid restaurering och ombyggnad samt juridiska processfrågor
 • Gasklocka 2, Stockholm

  Uppdragsgivare Mark- och exploateringskontoret, Stockholms Stad

  Uppdrag Kontrollansvarig enligt PBL (KA) samt övrigt projektstöd kring de juridiska processerna

  Svarking har rollen som kontrollansvarig enligt PBL samt övrigt juridiskt stöd i samband med rivning, ombyggnad och ändrad användning av Gasklocka 2 som är belägen på norra Djurgården.

  Gasklocka 2 uppfördes år 1898–1900, med en kapacitet på 66.000 m3. Gasklocka 2 är av högt kulturhistoriskt värde med blå klassning vilket innebär att det kulturhistoriska värdet motsvarar kraven för byggnadsminnen enligt kulturminneslagen.

  Gasklocka 2 byggs om till konsertscen och blir därmed en publik lokal med omkring 2000 sittplatser. Förutom invändig ombyggnad och ändrad användning projekteras lösningar för takbyte med höga krav på anpassning till det kulturhistoriska värdet.

  Stäng