Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
05/19

Förskolan Tallen, Haninge

Kontrollansvarig (KA) för nybyggnad av förskola
Förskolan Tallen, Haninge

Uppdragsgivare Tornberget Fastigheter AB genom Hifab AB

Uppdrag Kontrollansvarig enligt PBL

Svarking har rollen som kontrollansvarig (KA) enligt PBL samt stöttar med hantering av processerna kring PBL.

Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar i Handen/ Haninge kommun. Förskolan byggs utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Den nya förskolan ska stå klar i maj 2020.

Stäng