Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
12/16

BRF Slussporten

Nyproduktion av flerbostadshus, Åkersberga
BRF Slussporten

Uppdragsgivare PEAB Bostad AB

Uppdrag Kontrollansvarig

Svarking anlitas som KA och stöttar även vid bygglovsfrågor

Stäng