Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
12/16

BRF Slussporten flerbostadshus, Åkersberga

Nyproduktion av flerbostadshus
BRF Slussporten flerbostadshus, Åkersberga

Uppdragsgivare PEAB Bostad AB

Uppdrag Kontrollansvarig

Svarking anlitas som KA och stöttar även vid bygglovsfrågor

Stäng