Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
11/19

BRF Ängshuset flerbostadshus, Stockholm

Nybyggnad av 78 lägenheter i 6 våningar
  • BRF Ängshuset flerbostadshus, Stockholm

    Uppdragsgivare ALM Equity AB

    Uppdrag Kontrollansvarig (KA) enligt PBL

    I samarbete med 2A Entreprendad utvecklar ALM Equity AB nytt bostadsområde "Rinkebyterrassen" intill Järvafältet och nya E18.

    Stäng