Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
11/16

BRF Almagrundet Blåsut-Stockholm

Nyproduktion av flerbostadshus, 172 lägenheter.
BRF Almagrundet Blåsut-Stockholm

Uppdragsgivare PEAB Bostad AB

Uppdrag Kontrollansvarig

Svarking anlitas som KA och stöttar även i bygglovsfrågor

Stäng