Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst

Vår värdegrund

Vår värdegrund

Att tala om vår värdegrund är viktigt för oss, det är den som definierar vårt arbete och sätter riktlinjerna för vår fortsatta utveckling.

Vi står för alla människors lika värde och rätt till ett humant bemötande. Att detta ska genomsyra vår affärsverksamhet är en självklarhet, men vi vill även sträcka oss lite längre. Vi har som mål att alltid stödja välgörenhetsorganisationer och projekt runt om i världen för att på så sätt bidra till de som lever i utsatta förhållanden. Läs mer under ”Vi stödjer”.

Vi vill också vara ett företag med gott anseende, där våra kunder kan känna förtroende för den affärsetik vi för och en övertygelse om att resultatet vi levererar är av högsta möjliga kvalitet. Vi lägger stor vikt vid uppriktighet och trygghet i våra relationer, både internt och externt.

Stäng