Home Menu
Menu
Swedish Architecture
and Engineering
04/16

Skarplöt-Haninge

Nybyggnation av småhusområde i Skarplöt-Haninge
Skarplöt-Haninge

Client Koordinaten AB

Mission Bygglov samordning, kvalitetsgranskning och kontrollansvarig.

Svarking anlitas som KA och stöttar i bygglovsfrågor. Nybyggnad av gruppbyggda småhus, 16 villor i BRF-form.

Close