Home Menu
Menu
Swedish Architecture
and Engineering
05/17

Rinkebyterrassen

Flerbostadshus 16 våningar
Rinkebyterrassen

Client 2A Projektpartner AB

Mission Kontrollansvarig

Svarking anlitas som KA och stöttar även i akustikfrågor och bygglovsfrågor

Close