Home Menu
Menu
Swedish Architecture
and Engineering
11/19

Nya Slakthusområdet, Stockholm

Kontrollansvarig (KA) vid rivning och ombyggnad samt juridiska processfrågor
 • Nya Slakthusområdet, Stockholm

  Client Mark- och Exploateringskontoret, Stockholms Stad

  Mission Kontrollansvarig enligt PBL (KA) samt övrigt projektstöd kring de juridiska processerna

  Svarking har rollen som kontrollansvarig enligt PBL samt stöttar med hantering och drivande av processerna kring PBL och lovansökningar i samband med rivning, ombyggnad och andra åtgärder kopplat till genomförande av den nya detaljplanen.

  Syftet med projektet Slakthusområdet är att skapa en ny stadsdel i Söderort med ca 4.000 nya bostäder för ungefär 9.000 innevånare samt ca 10.000 arbetsplatser, verksamheter och handel.

  Close