Home Menu
Menu
Swedish Architecture
and Engineering
04/18

Myndighetsstöd, Nynäshamn

Myndighetsstöd bygglovsavdelningen Nynäshamns kommun
Myndighetsstöd, Nynäshamn

Client Nynäshamns kommun

Mission Myndighetsstöd

Vi stöttar bygglovsavdelningen på Nynäshamns kommun med handläggning av bygglov, byggnadstillsyn, tillsyn och strandskyddsärenden. Projektet pågår året ut.

Close