Home Menu
Menu
Swedish Architecture
and Engineering
09/19

Miljöutredning strandskydd, Nynäshamn

Inventering av naturreservat och strandskyddsåtgärder enligt Miljöbalken
Miljöutredning strandskydd, Nynäshamn

Client Nynäshamns kommun

Mission Projektledning och inventeringsarbete enligt Miljöbalken

Svarking anlitas som projektansvarig för en miljöutredning bestående av uppdatering av kommunalt naturreservat samt att utreda frågor gällande strandskydd och gemensamhetsanläggningar. I projektet ingår även kommunikation med andra myndigheter, med fastighetsägare i området, med andra intressenter samt rapportering till nämnden.

Close