Home Menu
Menu
Swedish Architecture
and Engineering
08/17

Lilla Torg flerbostadshus, Enköping

Kontrollansvarig flerbodstadshus
Lilla Torg flerbostadshus, Enköping

Client ALM Equity AB

Mission Kontrollansvarig

Mitt i centrala Enköping i kvarteret Fältskären, byggs flerbostadshus med ett unikt boende och oslagbart läge. Svarking står som kontrollansvarig för projektet.

Close