Home Menu
Menu
Swedish Architecture
and Engineering
08/17

Kursledare, Göteborg

Kursledare PBL med fokus på byggstyrning
Kursledare, Göteborg

Client EGA

Mission Kursledare

PBL med fokus på byggstyrning – En av våra konsulter leder en kurs som ger vägledning kring regler, roller och ansvar enligt nuvarande plan- och bygglagen (2010:900).

Close