Home Menu
Menu
Swedish Architecture
and Engineering
01/19

BRF Rio flerbostadshus, Sundbyberg

Nybyggnad av 180 lägenheter samt lokaler
BRF Rio flerbostadshus, Sundbyberg

Client Tobin Properties AB och Gärahovs Bygg AB

Mission Kontrollansvarig enligt PBL samt sakkunnig inom tillgänglighet

I samarbete med arkitekterna Dinell Johansson utvecklar Tobin Properties ett 180-tal omsorgsfullt designade bostäder mitt i hjärtat av Sundbyberg. Flerbostadshus uppdelade i 5 trapphus med underbyggt garage samt restauranglokaler i entréplan.

Close