Home Menu
Menu
Swedish Architecture
and Engineering
08/16

BRF Oakhouse

Nybyggnad av flerbostadshus
BRF Oakhouse

Client BTH Bostad AB

Mission Kontrollansvarig

Svarking blir anlitat som KA och stöttar med rådgivning i bygglovsfrågor

Close