Start Meny
Meny
Svensk Arkitektur
och Ingenjörskonst
09/18

Parkeringshus Rinkebyterrassen, Stockholm

Kontrollansvarig för garage till flerbostadshus

Uppdragsgivare ALM Equity AB

Uppdrag Kontrollansvarig

Som komplement till de 12 flerbostadshusen på Rinkebyterrassen byggs två stora garage. Svarking står som kontrollansvarig för det första.

Stäng